Kreatinets påverkan hormon utfall

 

Minskning av myostatin nivåer

Vid en studie från 2010 fann man att styrketräning under 8 veckor tillsammans med kreatin resulterade i lägre serum myostatin nivåer jämfört med 8 veckors styrketräning och placebo (sockerpiller). I en studie året efter så matades  slaktkycklingar med kreatin i 42 dagar när deras myostatin nivåer sedan mättes så såg man en betydlig mninskning jämfört med kontroll gruppen myostatin är ett protein som har katabola effekter på skelettmuskulatur för att begränsa tillväxten av muskler.

 

Effeken av lägre myostatin nivåer kan ses mycket snabbt. Belgian Blue den berömda biffkon har en genetisk mutation just på genen som tillverkar myostatin, vilket också är en mycket viktig anledning till att den ser ut som den gör. Biffig s.a.s.

 

 

Ökning av dihydrotestosteron

En studie 2009 visade att efter en 7 dagars laddningfas med kreatintillskott, följt av ytterligare 14 dagar av kreatin underhåll dosering, medan testosteron i blodet var oförändrad, nivåerna av dihydrotestosteron ökade med 56% efter de första 7 dagarna av kreatin lastning och låg kvar 40% över baslinjen efter 14 dagar underhåll. Förhållandet mellan dihydrotestosteron testosteron därför ökade med 36% efter 7 dagar kreatintillskott och förblev förhöjd med 22% efter den underhållsdos. 

 

Ökning av testosteron

En studie 2006 visade en 22% ökning, från 20,0 till 24,4 nmol / L, i vilande testosteron -nivåer efter en 10 veckors styrketräning program i den kompletterade kreatin jämfört med placebo.  har dock resultat som liknar dessa aldrig varit ses i andra studier som mäter endokrina förändringar.

 

 

Ökning av muskel insulinliknande tillväxtfaktor-I (IGF-I)

den verkliga effekten av tillväxthormon GH utövas inte av GH utan av  långt senare effekter när bärarpoteiner till den insulinliknande tillväxtfaktorn IGF-1 nått mål cellerna.Speciellt viktig är bärarprotein-3, därför kan man säga att den största delen av GH effekterna kommer från när IGF- molekylen buren av bärarprotein-3 når måcellen som IGF1BP3. Därför säger en ökning av IGF-1 mer än en ökning av GH.

 

 

En studie under 2008 visade att nivåerna av insulin-like growth factor-1 (IGF-I) i muskulaturen ökade med 24% efter styrketräning och kreatin i 8 veckor jämfört med styrketräning och placebo i 8 veckor.  I samma studie av slaktkycklingar som nämns ovan, ökade IGF-I nivåer jämfört med kontroll efter att matas med kreatin i 42 dagar.